Det er hvidt herude
Laub, Thomas, 1914

Blicher, St. St., 1838

Komponist

Tekst

 
Det er hvidt herude
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård, -
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

Det er tyst herude
kun med sagte pik på rude
melder sig den små musvit.
Der er ingen fugl, der synger -
finken kun på kvisten gynger
ser sig om og vipper lidt.

Det er koldt herude
ravne skrige, ugler tude,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om med skaden
højt på rygningen af laden,
skeler til det tamme kræ.

Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vinger
klaskende han sammenslår.
Krummer halsen stolt og galer —
hvad monstro han vil, den praler?
Hvis endda om tø han spår!

Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!