Vise om drengen, der blev levende begravet i 1880  
Julia, Julia - hopsasa P.N.
Melodi Tekst

Idet han faldt ned i et skjult Rum fra Rundetaarns
Øverste Del, fra 50 Alens Højde, og dog blev reddet.

 

 

Paa Rundetaarn to Drenge løb
Og legede Skjul, og i Hul de krøb,
Den Leg, skal jeg nu sige Jer,
Var god, for de var jo alene der.
Julia, hva’ beha’,
Hvor blev den ene Dreng dog a’?
Julia, hva’ beha’,
Hvor blev han dog a’.

Den Anden gik og ledte svært,
Men saa blev han arrig i sin Stjert:
Og kan jeg ikke finde dig,
Saa bliv i dit Skjul, nu gaar jeg min Vej.
:,: Julia, hva’ beha’,
Saa stak han i en Fart derfra. :,:

Men ham, der havde gjemt sig, var
Forsvunden og væk --- den er aabenbar;
Først krøb han i et Brændehul,
Men siden saa stak han end mer i Skjul.
:,: Julia, hva’ beha’,
Nu skal De høre, hvor han blev a’! :,:

Bag Brændehuset var en Lem,
Deroppe i Taarnet, og den var slem,
For den gaar ned til Taarnets Rod,
Og den kan De tro er, er inte god.
:,: Julia, Tak skal De ha’e,
Det skal jeg inte ha’ noget a’. :,:

Der kigged Drengen dristig ned,
”Ha ha! Det maa være et Gjemmested,
Der er lidt Mørkt – men her, min Bro’r,
Du finder mig ej, du kan tro mit Ord.”
:,: Julia, hva’ beha’
Det var en Tanke, der var bra’ :,:

Saa listed han til Lemmen hen,
Men bums, det var rigt’nok forkert, min Ven.
Han gik igjemmen med sin Krop,
Og bums! Faldt han ned i den store Kop!
:,: Julia, Tak ska’ De ha’,
Det var en Lufttur, der var bra’! :,:

Han stødte sig dog ikke slemt,
Men tænkte: ”Ja, Peter, nu er du gjemt!
Ned kom du let, men hvordan mon
Du kommer op fra den dybe Bund!”
:,: Julia! Hva’ beha’!
Det var en ækel Ide at ha’! :,:

Dog næste Morgen kom hans Fa’r,
Og raabte: ”Hej, Peter, min Dreng, saa svar!”
Og Peter kom sig af sin Skræk,
Han skyndte sig og gav et rigtigt Kvæk!
:,: Julia, hva’ beha’!
At han kom ud var dog ganske bra’! :,:

Et hul i Taarnet hugged de,
Og Reddede Peter, en, to, tre.
Men nu er Peter højvelbaarn,
For nu hedder han Peter Rundetaarn!
:,: Julia, Tak skal De ha’,
Det var en artig Lufttur, hva’! :,: