Historisk Forening for Espergærde og Omegn
Arkivet
 

Foreningen

Arrangementer

Egebækken

Ture

Det gamle arkiv

Links

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Sange

  Historisk Forening har fået lov at 'sakse' fra Bymuseets interessante historiske artikler i Nordsjælland. Her fra den 21.01.2004:

Valdemar Volden i Gurre Vang

Kong Valdemars Vold, der består af en godt 1½ m høj vold og en 1 m dyb grav, løber fra Gurre Sø i nord til den nu udtørrede Munke Sø i syd - en strækning på godt 3 km.

Ligeledes kan 2 voldanlæg følges mod nord i Horserød Hegn. Alle de synlige anlæg kan i skoven følges ned til Gurre Søs skrænter, der ligger omkring 1½ m over det nuværende vandspejl. På det tidspunkt har den lavvandede Lille Gurre Sø strakt sig som en sumpet mose ned til Krogenberg Hegn.

Anlæggene - der har fået deres navn i den romantiske periode i 1800-årene, samtidig med al sagnhistorien omkring Kong Valdemar og Tove florerede - er ældre end Kong Valdemars Gurre, der er fra 1300-årene.

Måske kan man sammenligne voldanlægget med de jyske folkevolde, der i jernalderen og vikingetiden kan have været en form for herredsinddelinger. Man kan læse mere om Valdemar Volden i den nye bog om Gurre Slot. Bogen kan bl.a. købes på Bymuseet og på Flynderupgård. Man kan læse om folkevoldene bl.a. i Sesams Danmarkshistorie, Jernalderen.

Lone Hvass, museumsinspektør

   
         
   
Retur startside
   
         
    Denne side er sidst opdateret: 27.02.2012