Historisk Forening for Espergærde og Omegn
Arrangementer, foredrag og ture
 
         
Foreningen

Arrangementer

Egebækken

Ture

Det gamle arkiv

Links

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Sange

 

Foreningen har for 1. halvdel af sæsonen 2020/21 planlagt følgende arrangementer. Alle foredrag foregår på Espergærde Bibliotek.

Grundet Coronasituationen er der på biblioteket indført begrænsninger, så der maksimalt må være 72 personer i lokalet. Der bliver talt ved indgangen, og nummer 73 og efterfølgende kan desværre ikke komme ind. Dette er vi meget kede af. Desuden skal man  benytte mundbind fra indgangen til man sidder på sin plads.

Søndag den 13. september 2020:  Byvandring i Skotterup
I juni 2020 var der planlagt byvandring i Skotterup. Denne forsøges gennemført den 13. september. Turen går til den gamle del af Skotterup, dvs. området omkring Strandvejen ud for Klostermosevej.
På turen vil lokalhistoriker Kjeld Damgaard fortælle om pestepidemi, fiskere, forlængst lukkede forretninger, krodrift, fattighus mv.
Af praktiske årsager mødes vi på den store P-plads lige nord for Beredskabsstyrelsen (Strandvejen 250).
Turen varer cirka 2 timer og koster 20 kr for ikke-medlemmer af Historisk Forening, medens medlemmer naturligvis kan gå gratis med.
Turen starter kl. 14.00 og slutter sammested omkring kl. 16.00.

Tirsdag den 22. september 2020, kl 19.15: Generalforsamling og foredrag om Fiskerkonerne ved Gammel Strand
I henhold til foreningens vedtægter afholdes der denne aften forsinket ordinær generalforsamling, hvor kun medlemmerne har adgang. Begrænset udskænkning.
Efter pausen vil den sidste fiskerkone på Gammel Strand i København, Doris Marx, fortælle om, hvordan det var at sælge fisk fra staderne i al slags vejr og om sine mange oplevelser med kunderne, hvoraf mange var kendte personer.

AFLYST: Tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 19.15: Helsingør Havn - før, nu og i fremtiden
Helsingør er om nogen en by, der har været præget af sit forhold til søens folk.
Først gennem Sundtolden og siden i kraft af værftet, der overtog byens forbindelse til havet. Med værftet overgik byen til at være en industriby, hvor byens puls i stor stil var domineret af værftsfløjten, der meldte arbejdsdagens begyndelse og afslutning.
Men i 1983 lukkede værftet og pludselig havde Helsingør hverken værft eller havn med skibe (ud over færgerne).
Museumsinspektør ved M/S Museet for Søfart, Casper Iversen, vil fortælle denne historie og se på den nuværende havn og dens fremtid.

Tirsdag den 24. november 2020, kl 19.15: Espergærde - Mørdrup - Tibberup i 1960'erne og 70'erne. DETTE FOREDRAG AFHOLDES PÅ ESPERGÆRDE GYMNASIUM
Denne aften bliver en opfølgning på de tidligere foredrag om lokalområdet i 50'erne, idet lokalhistoriker Kjeld Damgaard kommer og fortsætter fortællingen om, hvordan disse områder udviklede sig under og efter den store udbygning.
Der fokuseres på, hvordan byen så ud i de år, hvor Tibberup-Mørdrup og Espergærde smeltede sammen til et samlet bysamfund.
Foredraget afholdes på Espergærde Gymnasium, hvor der er plads nok. Adresse: Gymnasievej 2. Stolene bliver sat op med 1 m afstand, og der skal benyttes mundbind fra indgangen til man sidder på sin plads

Tirsdag den 15. december 2020, kl 19.15: Juleafslutning og Quiz
Pga Coronasituationen har vi i år måttet droppe den sædvanlige forplejning med æbleskiver og solbærrom/portvin. Desuden må vi ikke synge, da dette kræver dobbelt så meget plads.
Programmet bliver derfor en fortælling om førsteudgaven af Peters Jul og oplæsning af Peters Jul ved Mads Vej-Hansen. Efter pausen kommer den sædvanlige quiz. Quizzen ledes af Kjeld Damgaard.
Stolene bliver sat op med 1 m afstand, og der skal benyttes mundbind fra indgangen til man sidder på sin plads

Tirsdag den 19. januar 2021, kl 19.15: "Kong Peder" - fra bondedreng til bykonge
Født og opvokset på Aarhusegnen drog han som 18-årig til Helsingør for at gå i lære som maskinbygger og blev udlært 1896. Han forlod aldrig byen igen.
Han - Peder Christensen eller "Kong Peder" -sad som socialdemokratisk bormester i 27 år indtil 1943. Foredraget holdes af 2 foredragsholdere! Cand. mag. Tove Lund vil fortælle om Peder Christensens første tid og om tiden i Danmark før første Verdenskrig.
Cand. mag. Tom Sinding vil forrtælle om de politiske forhold i Kong Peders borgmesterperiode, hvor han fik gennemført opførelsen af alderdomshjem, kolonihaver, socoiale boliger og meget andet. Han havde visioner og kunne som egenrådig bykonge få tingene gennemført!
Stolene bliver sat op med 1 m afstand, og der skal benyttes mundbind fra indgangen til man sidder på sin plads

Hvis Coronasitautionen medfører aflyste arrangementer, vil vi forsøge at gennemføre disse på et senere tidspunkt.


   
   
Retur startside

Denne side er sidst opdateret: MVH 14.04.2020