Historisk Forening for Espergærde og Omegn
Arrangementer, foredrag og ture
 
         
Foreningen

Arrangementer

Egebækken

Ture

Det gamle arkiv

Links

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Sange

 

Foreningen har for foråret 2024 planlagt følgende arrangementer.
Alle foredrag foregår på Espergærde Bibliotek på torsdage.

Der er adgang for alle, men ikke-medlemme skal erlægge 50 kr pr foredrag.

Torsdag d. 18. januar 2024 kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek: Ventil og vagthund – den danske revy i 170 år
Sommer efter sommer i mere end 170 år har danskerne valfartet til revyer over hele landet. For at grine, for at få fortolket samfundet, for at få afløb for de frustrationer over verdenssituationen der måske har hobet sig op gennem året. Rikke Rottensten giver et tilbageblik på dansk revys historie – men også et blik fremad på genrens betydning i dag. Og dens overlevelseschancer.
Rikke Rottensten, cand.mag i dansk og teatervidenskab fra Københavns Universitet. Siden 2016 museumsinspektør ved Frederiksbergmuseerne / STORM – museet for humor og satire med den populære scenekunst som ansvarsområde.

Torsdag d. 15. februar 2024 kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek: Bevogtningen af Øresund
Den godt 40 km lange Øresundskyst har siden 1658 været en åben grænselinje for fjendtlige indfald, der kunne true Danmarks eksistens ved en hurtig erobring af København. Ikke mindst Sverige var frem til begyndelsen af 1800-tallet en stadig trussel, og år 1700 landsattes ligefrem en større hærstyrke i Humlebækområdet. I 1807 invaderede Storbritannien Øresundskysten ved Vedbæk med katastrofale følger for Danmark.
I foredraget undersøges, hvorledes man gennem århundrederne fra dansk side prøvede at sikre den lange kystlinje med skanser, galejhavne og strandvagter frem til de sidste svenske invasionsplaner ved 2. Verdenskrigs afslutning.
Historikeren og forfatteren Bjørn Westerbeek Dahl holder foredrag om emnet. Han er aktuel med bogen ”På vagt ved Øresund” udgivet af Fredensborg – Humlebæk Lokalhistoriske Forening.

Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 19.15 på Espergærde Bibliotek: Historien om Helsingør Pigegarde
Helsingør Pigegarde er et ikonisk, festligt og farverigt indslag i Helsingørs nyere historie og dagligdag. Og garden er en del af årsagen til, at Helsingør er kendt i Danmark og ude omkring i den store verden, gennem gardens deltagelse i musikalske begivenheder herhjemme og i det fremmede.
Lederen af Helsingør Pigegarde, Sanne Koudahl Bergsaker, fortæller om pigegardens historie, dens betydning for små og store piger i vores område og om nogle af de mange aktiviteter, garden har deltaget i.

Torsdag d. 18. april 2024 kl 19.15 på Espergærde Bibliotek: Generalforsamling og Erindringer fra Kjeldsbjerggaard
I henhold til foreningens vedtægter afholdes der ordinær generalforsamling, hvor kun medlemmer har adgang. I pausen vil foreningen være vært ved et glas vin, en øl eller vand.
Efter pausen vil Bo Lindgren, der er født på Kjeldsbjerggaard i Rørtang, i samtale med lokalhistoriker Kjeld Damgaard, fortælle om livet på Kjeldsbjerggaard og naboejendommene i Rørtang – med fokus på tiden fra 1950’erne og de følgende årtier.

Onsdag den 5. juni: Grundlovsfest på Flynderupgaard
Foreningen er medarrangør af den traditionelle grundlovsfest på Flynderupgaard i samarbejde med andre lokale foreninger. Det nærmere program vil fremgå af dagspressen i tiden op til dagen.
Som tidligere år forventes borgmesteren at uddele legatportioner på vegne af Nellemann-fonden.

Søndag den 9. juni 2024 kl 14: Byvandring på Nørrevej i Snekkersten
Med lokalhistoriker Kjeld Damgaard som guide går vi en tur op og ned ad Nørrevej medens der bliver fortalt om menneskene og husene langs vejen.
Turen starter kl 14. Den varer ca 2 timer, starter og slutter på parkeringspladsen ved Rønnebær Allé/Nørrevej (ved Netto).
Turen er gratis for medlemmer af Historisk Forening, mens andre må erlægge 20 kr.   
   
Retur startside

Denne side er sidst opdateret: MVH 03.01.2024