Historisk Forening for Espergærde og Omegn
Arrangementer, foredrag og ture
 
         
Foreningen

Arrangementer

Egebækken

Ture

Det gamle arkiv

Links

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Sange

 

Foreningen har for 2. halvdel af sæsonen 2018/19 planlagt følgende arrangementer. Alle foredrag foregår på Espergærde Bibliotek.

Tirsdag den 22. januar 2019: Christian II - hans tid og tiden op til reformationen
2019 starter med et foredrag af cand. mag. Tommy P. Christensen om Christian II og tiden op til reformationen.
Det var kongen, der forsøgte at stække kirkens og adelens magt til fordel for kongemagten og de lavere stænder, hvilket bragte ham i modstrid med de ledende i landet.
Han gennemførte "Det Stockholmske Blodbad" på den svenske adel og præsteskabet, hvilket medførte tabet af Sverige.
Christian II var en spændende person i et omskifteligt afsnit af Danmarkshistorien.

Tirsdag den 26. februar 2019, kl. 19.15: Første Verdenskrig (1914-18) – og Danmarks overlevelse
I forbindelse med 100 året for afslutningen af Første Verdenskrig kommer pensioneret oberst Jørgen Storm og fortæller om den politiske og militære situation op til krigsudbruddet.
Jørgen Storm vil naturligvis også fortælle om begivenhederne i krigsårene i hovedtræk og om afslutningen, der lagde kimen til en ny verdenskrig kun 21 år efter.
Danmarks situation og hvordan vi undgik at blive inddraget direkte i krigen vil også blive belyst.

Tirsdag den 26. marts 2019, kl. 19.15: Helsingør – i går, i dag og i morgen
Så er der lokalhistorie på plakaten! Denne aften vil Bent Jørgensen, fhv. redaktør for Lokalavisen Nordsjælland, der som aktiv journalist har fulgt udviklingen i Helsingør på nærmeste hold fra 1967 til i dag komme og fortælle.
Med udgangspunkt i tiden lige før sammenlægningen af Helsingør og Tikøb kommuner berettes om udviklingen frem til i dag med vægt på markante begivenheder og personers rolle i udviklingen.
Dernæst en status over kommunen her og nu. Hvad gik godt og hvad gik skævt?
Endelig et personligt bud på, hvilken udvikling, der bør satses på for at sikre, at Helsingør fortsart bliver et godt og attraktivt sted at leve og bo.

Tirsdag den 9. april 2019, kl. 19.15: Generalforsamling og foredrag om "Stavkirken"
I henhold til foreningens vedtægter afholdes der denne aften ordinær generalforsamling, hvor kun medlemmer har adgang.
Kaffe og kage i pausen er på foreningens regning.
Efter pausen vil der være et foredrag om et meget specielt hus. Indehaveren af huset - Rolf Gilberg vil fortælle historien om Trafikmestervagten – i folkemunde døbt ”Stavkirken”. Den blev bygget på Rådhuspladsen i København i 1903. Formålet var tre ting: en ventesal, et offentlig toilet og et kontor for trafikmesteren.
Efter Anden Verdenskrig ønskede kommunen en anden løsning, og Trafikmestervagten blev hovedgevinst i et lotteri og endte som privat bolig i Espergærde i 1948, og har nu ligget 70 år på Stokholmsvej.

Søndag den 26. maj 2019, kl. 14.00: Byvandring i det egentlige Kelleris
Det vil blive forsøgt at gennemføre en byvandring i det egentlige Kellerisområde.
Men da det endnu ikke har været muligt at opnå alle tilladelser til passage, så vil gennemførelsen afhænge af dette. Turen vil i givet fald begynde ved planteskolen, men endelig plan vil fremgå af dagspressen i ugerne op til begivenheden. Turen, der varer ca. 2 timer og guides af Kjeld Damgaard, begynder og ender på Kellerisvej 58 (plaanteskolen). Turen er naturligvis gratis for medlemmer, medens andre er velkomne mod at erlægge 20 kr. pro persona.

Onsdag den 5. juni 2019, kl. ca 12-15.15: Grundlovsfest på Flynderupgaard
Traditionen tro er der upolitisk grundlovsfest på Flynderupgaard i samarbejde med andre foreninger. Det nærmere program vil fremgå af dagspressen i dagene op til arrangementet.
Det forventes også, at borgmester Benedikte Kiær på vegne af Nellemannfonden vil uddele de årllige legatportioner.

   
   
Retur startside

Denne side er sidst opdateret: MVH 23.12.2018