Historisk Forening for Espergærde og Omegn
Formål, aktiviteter og medlemsskab
 
         
Foreningen

Arrangementer

Egebækken

Ture

Det gamle arkiv

Links

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Sange

 

Historisk Forenings formål
Foreningens formål har fra starten været at støtte Arne Meylings historiske samling - nu: Helsingør Kommunes Egnshistoriske Samling på Flynderupgaard, der blev nedlagt i 2019-20 - men derudover er aktiviteterne især koncentreret om foredragsvirksomhed, udflugter samt udgivelsen af et medlemsblad "Egebækken".

Formålet er på baggrund af ovenstående blevet formuleret til: Foreningens formål er at styrke den historiske bevidsthed ved afholdelse af arrangementer i form af foredrag, udflugter mv. med hovedvægt på Lokalhistorien og Danmarkshistorien.

Espergærde er en del af den gamle Tikøb kommune, der ved kommunalreformen blev lagt ind under Helsingør kommune.

Aktiviteter
Foreningen arrangerer foredrag i vinterhalvåret - og udflugter i sommerhalvåret. Den udgiver 2 gange årligt bladet "Egebækken", som tilsendes medlemmerne. Eksemplarer af bladet forefindes på såvel Espergærde som Helsingør Bibliotek samt tidligere på Flynderupgaard Museet.

Medlemskab af foreningen
Medlemskab koster årligt (1.1-31.12) 200,- kr. pr. person og 300,- kr. for par (samme adresse).
Indmeldelse kan ske til kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem, og kontingentet indbetales ved bankoverførsel til:
regnr-kontonr: 1551-0006043151, Historisk Forening for Espergærde og Omegn, 3060 Espergærde. Husk navn og adresse!
E-post: 
 lime.rostrupclausen@gmail.com

Medlemskab af foreningen giver gratis adgang til Bymuseet mod forevisning af  kvittering for betalt kontingent. Læs mere om museerne her

Kontakt
Formand: Jan Kruse, Tlf. 20 95 22 96, Email:
jkruse154@gmail.com
Kasserer:
Lillian Rostrup, Tlf. 30 46 19 52, Email: lime.rostrupclausen@gmail.com
Sekretær og webredaktør: Mads P. Vej-Hansen, Tlf. 26 21 51 23, Email: mads@vej-hansen.dk

   
         
    Byvåbenet fra 1944 viser nederst Gurre Slot og Gurre Sø. Ovenover vises gevir og horn for at udtrykke at området var en del af kong Valdemars jagtområde.

Origin/Meaning:
The arm was devised in 1944 and shows in the base the Gurre Castle and the Gurre Lake in the municipality. The horn and antlers symbolise the fact that the area was a hunting area for King Valdemar.

   
         
   
Retur startside

Denne side er sidst opdateret: MVH 23.07.2023